Quỹ trái phiếu là Quỹ mở được đầu tư chủ yếu (tối thiểu 80% giá trị tài sản ròng) vào các loại trái phiếu tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi và các tài sản có thu nhập cố định khác.

Trái phiếu nằm trong danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm những loại trái phiếu như: Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Chính quyền địa phương hoặc Trái phiếu Doanh nghiệp. Quỹ tập trung đầu tư vào trái phiếu được niêm yết, phát hành ra công chúng bởi các tổ chức phát hành uy tín, có chất lượng tín nhiệm cao và tuân thủ theo những quy định chặt chẽ của pháp luật.

Đầu từ vào quỹ trái phiếu có lợi ích gì?

Lợi nhuận ổn định và cao hơn lãi suất tiết kiệm: Đáp ứng mong muốn của nhà đầu tư trong việc lên kế hoạch để đạt các mục tiêu tài chính trong cuộc sống.

Rủi ro thấp thấp: Danh mục của Quỹ mở trái phiếu chủ yếu đầu tư vào chứng khoán nợ chất lượng cao, chính vì vậy mức độ rủi ro và biến động sẽ thấp hơn khi đầu tư vào cổ phiếu.

Thanh khoản cao: Nhà đầu tư có thể bán chứng chỉ quỹ trái phiếu bất cứ khi nào. Quỹ có trách nhiệm mua lại các chứng chỉ quỹ khi nhà đầu tư có nhu cầu rút vốn. Đầu tư vào Quỹ trái phiếu thuận tiện cho Nhà đầu tư hơn so với tiền gửi tiết kiệm phải chờ đợi đúng kì hạn mới được rút, nếu không sẽ bị mất phần lãi trước đó.

Danh mục đa dạng: Quỹ trái phiếu được đầu tư vào một danh mục gồm nhiều trái phiếu do các tổ chức phát hành khác nhau phát hành. Theo đó, dù chỉ đầu tư với số tiền nhỏ nhà đầu tư cũng sẽ có được sự đa dạng hóa nhằm giảm thiểu rủi ro.

Dễ dàng đầu tư: Nhà đầu tư rất bận rộn hay chưa có đủ kiến thức chuyên sâu về tài chính/ đầu tư hoặc chưa có nhiều vốn, nhà đầu tư vẫn có thể tham gia Quỹ.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF) thực hiện chiến lược đầu tư linh hoạt. Bên cạnh việc phân bổ tối thiểu 80% danh mục vào các trái phiếu chất lượng cao, Quỹ LHBF chọn lọc và phân bổ tối đa 20% còn lại vào các cơ hội đầu tư phù hợp, phù hợp với các tiêu chí đầu tư và đem lại tiềm năng tăng trưởng tốt cho Nhà đầu tư.

So sánh đầu tư chứng chỉ quỹ so với các hình thức đầu tư khác

 

Đối tượng tham gia quỹ trái phiếu:

  • Nhà đầu tư bận rộn, không có thời gian theo dõi thị trường hàng ngày;
  • Nhà đầu tư mong muốn đầu tư lâu dài, ít rủi ro;
  • Nhà đầu tư muốn có tính kỷ luật và tính tiện lợi;
  • Nhà đầu tư muốn đa dạng hóa trong đầu tư;

Quỹ trái phiếu là kênh đầu tư với lợi nhuận ổn định dài hạn, phù hợp cho những Nhà đầu tư nhỏ, người mới bắt đầu tìm hiểu về đầu tư, yêu thích sự an toàn. Với sự quản lý của đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, danh mục của Quỹ đa dạng gồm nhiều loại trái phiếu với độ uy tín trên thị trường mức độ dao động thấp hơn so với cổ phiếu giúp giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra Nhà đầu tư an tâm về độ thanh khoản vì khi Nhà đầu tư có nhu cầu muốn rút vốn thì hoàn toàn có thể bán chứng chỉ quỹ trái phiếu bất cứ khi nào mà không lo ảnh hưởng đến lãi suất như tiền gửi tiết kiệm. Đây là lựa chọn phù hợp cho những Nhà đầu tư muốn bắt đầu quá trình đầu tư và tích lũy cho tương lai.