Hỗ trợ khách hàng

Nơi cập nhật thông tin thị trường, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, kiến thức tài chính từ Lighthouse Capital

Tin tức

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của chứng chỉ quỹ Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse (Quỹ LHCDF)
Thứ Hai, 03.06.2024
Thông báo về việc kết thúc đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng của Quỹ LHCDF
Thứ Năm, 09.05.2024
THÔNG BÁO CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG (IPO) CỦA QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG LIGHTHOUSE (LHCDF)
Thứ Ba, 19.03.2024

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse trân trọng thông báo về đợt chào bán ra công chúng (IPO) của Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse (LHCDF), như sau:

– Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse

– Loại hình Quỹ: Quỹ mở

– Thời gian IPO: từ ngày 25/3/2024 đến ngày 09/5/2024 (Thời gian này có thể kết thúc trước hạn nếu đáp ứng các điều kiện: tổng giá trị đăng ký mua tối thiểu là 50 tỷ đồng Việt Nam và có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ).

– Vốn điều lệ: dự kiến huy động tối thiểu 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng)

– Mệnh giá: 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ

– Giá phát hành: 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ

– Số lượng đăng ký tối thiểu: 10 chứng chỉ quỹ

Để thuận tiện cho việc đầu tư, Quý Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Hướng dẫn đăng ký mua IPO chứng chỉ quỹ LHCDF cùng các tài liệu liên quan tại đây:

1. Hướng dẫn đăng ký mua IPO chứng chỉ quỹ LHCDF

2. Hồ sơ đăng ký mua:  – Mẫu biểu 1a. Giấy đăng ký mở tài khoản cá nhân

                                              – Mẫu biểu 1b. Giấy đăng ký mở tài khoản tổ chức

                                              – Mẫu biểu 2. Phiếu lệnh mua

                                              – Mẫu biểu 3. Phiếu lấy ý kiến NĐT-IPO

3. Thông báo chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

4. Các tài liệu Quỹ:  – Điều lệ Quỹ LHCDF

                                       – Bản cáo bạch của Quỹ LHCDF

                                       – Bản cáo bạch tóm tắt của Quỹ LHCDF

Quý Nhà đầu tư có nhu cầu tư vấn chuyên sâu hơn về sản phẩm, vui lòng liên hệ với đội ngũ CSKH của chúng tôi tại:

Lighthouse Capital xin chân thành cảm ơn Quý Nhà đầu tư đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi để đồng hành cùng hành trình tích lũy và đầu tư của mình!

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG BIDV CỦA KHÁCH HÀNG
Thứ Ba, 23.01.2024
LIGHTHOUSE CAPITAL ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ KIỆN BNI VIETNAM NATIONAL LEADERSHIP SUMMIT 2023.
Thứ Bảy, 30.12.2023
Thông báo cập nhật ứng dụng đầu tư LHCapital LiMO
Thứ Năm, 09.11.2023