Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán nợ được phát hành bởi doanh nghiệp. Nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp (còn được gọi là Trái chủ) sẽ trở thành chủ nợ của Công ty. Vì vậy khi đến kỳ đáo hạn, doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán cả lãi và gốc theo quy định cho các nhà đầu tư trái phiếu.

Phân loại trái phiếu doanh nghiệp:

Phân biệt Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng và Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

Có hai hình thức phát hành Trái phiếu doanh nghiệp là (1) Phát hành ra công chúng và (2) Phát hành riêng lẻ. Hai hình thức này có nhiều điểm chung như những yêu cầu về phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và công bố thông tin. Tuy nhiên, giữa hai phương thức phát hành có những điểm khác biệt như sau:

 

 

Với những điều kiện và tiêu chí khắt khe, trái phiếu phát hành ra công chúng thường có tiêu chuẩn và chất lượng cao hơn trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Ở Việt Nam, hình thức phát hành trái phiếu riêng lẻ được phổ biến hơn, chiếm khoảng 95% giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành. Điều kiện phát hành trái phiếu ra công chúng ở Việt Nam rất khắt khe khiến cho nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng được dẫn đến việc những doanh nghiệp này chọn con đường phát hành trái phiếu riêng lẻ. Các đơn vị phát hành không cung cấp đầy đủ thông tin và tính minh bạch của trái phiếu, che giấu những yếu kém trong tài chính và rủi ro trong tương lai, chỉ cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin tốt của doanh nghiệp. Những hành động trên tạo điều cho loại trái phiếu ba không (không tài sản đảm bảo, không xếp hạng tín nhiệm, không đơn vị bão lãnh) xuất hiện trên thị trường gây ra nhiều nguy hiểm. Những loại trái phiếu này mang rủi ro cao nên có lãi suất cao hơn so với trái phiếu được niêm yết, điều này làm thu hút rất nhiều nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia. Nhiều nhà đầu tư đã lách luật để được chứng nhận trở thành nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp, trong khi bản thân không am hiểu về tài chính cũng như không đủ tiền để thuê cá nhân hoặc tổ chức tài chính để thẩm định trái phiếu. Một vài sự kiện xảy ra trên thị trường liên quan đến trái phiếu phát hành riêng lẻ đã tạo tạo ra hiệu ứng dây chuyền, kéo theo sự sụp đổ về niềm tin của nhà đầu tư với trái phiếu doanh nghiệp, kể cả các loại trái phiếu phát hành ra công chúng của các tổ chức phát hành uy tín.

Đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có những lợi ích và hạn chế gì?

 

Lưu ý trước khi sở hữu trái phiếu doanh nghiệp:

Trái phiếu doanh nghiệp là một sản phẩm đầu tư cần dành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và đánh giá. Chính vì vậy, để việc đầu tư trở nên hiệu quả và thuận tiện hơn, Nhà đầu tư có thể đầu tư gián tiếp thông qua Quỹ mở Trái phiếu. Quỹ đầu tư trái phiếu Lighthouse (LHBF) chỉ tập trung đầu tư vào trái phiếu phát hành ra công chúng/trái phiếu niêm yết. Quỹ có chiến lược và phương pháp trong việc sàng lọc, đánh giá và lựa chọn các Trái phiếu đáp ứng các tiêu chí đầu tư, cũng như đa dạng hóa danh mục để phân tán rủi ro.

Hy vọng bài viết trên đây sẽ cung cấp thêm thông tin cho Nhà đầu tư về trái phiếu doanh nghiệp qua đó giúp nhà đầu tư có lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp nhất.