Giới thiệu về Lighthouse

1.000 Tỷ VND
Quản lý tài sản của khách hàng
với quy mô trên 1.000 tỷ đồng
Đối tác
Lợi thế về các mối quan hệ sâu rộng từ các cổ đông sáng lập và các đối tác chiến lược khác
15 năm+
Đội ngũ chuyên gia tài chính chuyên nghiệp với bề dày kinh nghiệm trên 15 năm, trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực đầu tư và tài chính
Chuyên nghiệp
Cung cấp dịch vụ quản lý và đầu tư chuyên nghiệp, toàn diện và phù hợp với từng nhu cầu và mục tiêu đầu tư của Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse (Lighthouse Capital) là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tiên được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập và hoạt động vào năm 2006. Lighthouse Capital cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp, đa dạng về quản lý danh mục đầu tư, lập và quản lý Quỹ đầu tư, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Hiện nay, Lighthouse Capital đang quản lý tài sản của khách hàng với quy mô trên 1.000 tỷ đồng. Với nỗ lực không ngừng trong việc hoàn thiện mô hình quản lý đầu tư hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự và đề cao lợi ích khách hàng trong quá trình hoạt động, Lighthouse Capital đã liên tục phát triển và đặt mục tiêu trở thành Công ty quản lý quỹ chuyên biệt hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tầm nhìn - sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành Công ty Quản lý Quỹ hàng đầu Việt Nam trong việc cung cấp hiệu quả và chuyên nghiệp các dịch vụ Quản lý tài sản, Quản lý quỹ và Tư vấn đầu tư. Là đối tác đáng tin cậy của nhà đầu tư, mang lại giá trị tối ưu nhất cho nhà đầu tư, cổ đông và đối tác.

Sứ mệnh

Là định chế tài chính kết nối nguồn cung và cầu vốn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Không ngừng nghiên cứu và sáng tạo các sản phẩm tài chính tốt nhất trên thị trường Việt Nam, hướng tới các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Triết lý kinh doanh

Trở thành Công ty Quản lý Quỹ hàng đầu Việt Nam trong việc cung cấp hiệu quả và chuyên nghiệp các dịch vụ Quản lý tài sản, Quản lý quỹ và Tư vấn đầu tư. Là đối tác đáng tin cậy của nhà đầu tư, mang lại giá trị tối ưu nhất cho nhà đầu tư, cổ đông và đối tác.

Giá trị cốt lõi

Uy Tín
Là giá trị cốt lõi trong việc hợp tác và chăm sóc khách hàng. Luôn giữ chữ “Tín” để phục vụ và tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng.
Hiệu quả
Tạo ra giá trị lợi ích lớn nhất cho khách hàng, sự gắn kết bền vững và sự hợp tác cùng có lợi.
Minh Bạch
Là giá trị cốt lõi trong quá trình hoạt động. Chúng tôi cam kết luôn tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
Chuyên nghiệp
Phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, có trách nhiệm trong quá trình hợp tác với khách hàng.
Năng động
Luôn chủ động, sáng tạo, hướng về phía trước. Không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
Lợi thế cạnh tranh
Sự am hiểu thị trường tài chính Việt Nam

Sự am hiểu lĩnh vực tài chính, đặc biệt là lĩnh vực thị trường chứng khoán, hệ thống pháp lý cũng như tập quán kinh doanh tại Việt Nam. Sự liên kết với các cơ quan, ban ngành, với các tập đoàn kinh tế, công ty niêm yết và các định chế tài chính trong và ngoài nước.

Chất lượng dịch vụ vượt trội

Các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ và sự đổi mới không ngừng nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và nhà đầu tư. Các sản phẩm dịch vụ ngày càng hoàn thiện theo thông lệ và chuẩn mực của thị trường tài chính quốc tế.

Đội ngũ nhân sự chất lượng cao

Đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành quỹ và đầu tư chứng khoán. Sự năng động, chuyên nghiệp trong quá trình tác nghiệp giúp tối đa hóa lợi nhuận cho khách hàng.

Quan hệ cổ đông
NĂM NGÀY TIÊU ĐỀ TẢI VỀ
2024 17.06 CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Tải về
2024 17.04 CBTT về việc thay đổi nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tải về
2024 17.04 CBTT nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Tải về
2024 17.04 CBTT Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tải về
2024 12.04 CBTT Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 và Công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2024 so với cùng kỳ năm trước Tải về
2024 27.03 CBTT Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tải về
2024 27.02 CBTT Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tải về
2024 26.02 CBTT Báo cáo thường niên năm 2023 Tải về
2024 02.02 CBTT Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 (bản Công ty lập) Tải về
2024 01.02 CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với cùng kỳ năm trước Tải về
2024 01.02 CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán Tải về
2024 19.01 CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 Tải về
2024 15.01 CBTT Báo cáo tài chính Quý IV/2023 của Công ty & Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế Quý IV/2023 so với cùng kỳ năm trước Tải về
2023 16.10 CBTT Báo cáo tài chính Quý III/2023 của Công ty & Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế Quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước Tải về
2023 02.10 CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 28/9/2023) Tải về
2023 15.09 CBTT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Tải về
2023 14.09 CBTT Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty Tải về
2023 21.08 CBTT Báo cáo kết quả chào bán cổ piếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Tải về
2023 15.08 CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2023 đã được soát xét Tải về
2023 14.08 CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét Tải về
2023 09.08 CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (bản Công ty lập) Tải về
2023 01.08 CBTT Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Tải về
2023 26.07 CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 Tải về
2023 21.07 CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu Tải về
2023 20.07 CBTT về việc UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Tải về
2023 18.07 CBTT Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 và Công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2023 so với cùng kỳ năm trước Tải về
2023 30.06 CBTT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Tải về
2023 29.06 CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải về
2023 27.06 CBTT Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2023 Tải về
2023 16.06 CBTT Thay đổi Kế toán trưởng của Công ty Tải về
2023 05.06 CBTT Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự ĐHĐCĐ bất thường theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Tải về
2023 15.05 CBTT về việc thông qua nội dung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Tải về
2023 28.04 CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Tải về
2023 25.04 CBTT Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tải về
2023 20.04 CBTT việc đính chính thông tin trên Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán Tải về
2023 19.04 CBTT Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 và Công văn giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước Tải về
2023 30.03 CBTT Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Tải về
2023 14.03 CBTT Báo cáo thường niên năm 2022 Tải về
2023 08.03 CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán Tải về
2023 08.03 CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với cùng kỳ năm trước Tải về
2023 08.03 CBTT Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 (bản Công ty lập) Tải về
2023 03.03 CBTT Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHCĐ Tải về
2023 18.01 CBTT BCTC Q4 năm 2022 & Giải trình biến động LNST Tải về
2023 06.01 CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 Tải về
2022 19.10 CBTT Báo cáo tài chính Công ty Quý 3 năm 2022 Tải về
2022 05.09 CBTT Miễn nhiệm Trưởng phòng Kế toán và bổ nhiệm Kế toán Trưởng Công ty Tải về
2022 05.09 CBTT Thay đổi người thực hiện công bố thông tin của Công ty Tải về
2022 08.08 CBTT BCTC & tỉ lệ an toàn tài chính bán niên 2022 đã được kiểm toán Tải về
2022 01.08 CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2022 Tải về
2022 15.07 CBTT Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2022 Tải về
2022 13.07 CBTT BCTC & Giải trình biến động LNST Quý 2 năm 2022 Tải về
2022 23.05 CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022 Tải về
2022 17.05 CBTT NQ HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC & BC Tỷ lệ ATTC năm 2022 Tải về
2022 26.04 CBTT Nghị quyết & Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên 2022 Tải về
2022 12.04 CBTT Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022 Tải về
2022 05.04 Thông báo mời họp ĐHĐ CĐ TN 20222 & Tài liệu họp Tải về
2022 24.03 CBTT Báo cáo thường niên năm 2021 Tải về
2022 23.03 Thông báo chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 Tải về
2022 09.03 CBTT công văn đính chính thông tin trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. Tải về
2022 04.03 CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2021 đã kiểm toán Tải về
2022 04.03 CBTT Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán Tải về
2022 03.03 CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 Tải về
2022 03.03 CBTT Báo cáo tài chính năm 2021 - bản công ty lập Tải về
2022 24.01 CBTT thay đổi mẫu dấu công ty Tải về
2022 19.01 CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 ngày 12 tháng 01 năm 2022 Tải về
2022 13.01 CBTT NQ HĐQT số 01/2022/NQ - HĐQT về việc giải thể Ban kiểm soát,thành lập ban kiểm toán nội bộ & sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 4 Tải về
2022 13.01 CBTT Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ 04 Tải về
2022 13.01 CBTT Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 Tải về
2022 04.01 CBTT Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán Tải về
2021 27.12 CBTT NQ HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của thành viên HĐQT Tải về
2021 23.11 CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 ngày 17 tháng 11 năm 2021 Tải về
2021 22.11 CBTT Điều lệ công ty sửa đổi lần 03 năm 2021 Tải về
2021 22.11 CBTT Nghị quyết & Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2021 Tải về
2021 15.11 Đơn đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 Tải về
2021 12.11 CBTT Bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ bất thường lần 02 năm 2021 Tải về
2021 04.11 CBTT thay đổi trang thông tin điện tử (website) mới Tải về
2021 01.11 Link tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2021 Tải về
2021 27.10 CBTT nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT V/v triệu tập ĐHCĐ bất thường lần 02 năm 2021 Tải về
2021 22.10 CBTT Đơn xin từ nhiệm phó chủ tịch HĐQT thường trực Tải về
2021 22.10 CBTT Thay đổi mẫu dấu công ty Tải về
2021 30.09 CBTT BCTC & Giải trình biến động LNST Quý 3 năm 2021 Tải về
2021 10.08 CBTT Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán Tải về
2021 02.08 CBTT NQ ĐHĐCĐ SỐ 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ Lấy ý kiến bằng văn bản Tải về
2021 02.08 Điều lệ công ty sửa đổi lần 2 Tải về
2021 14.07 CBTT Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán 2021 Tải về
2021 14.07 CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên đã kiểm toán 2021 Tải về
2021 14.07 CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 Tải về
2021 09.07 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải về
2021 09.07 Thông báo tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải về
2021 07.07 CBTT Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT Tải về
2021 02.07 CBTT BCTC & Giải trình biến động LNST Quý 2 2021 Tải về
2021 17.06 Phát hành lại Báo cáo kiểm toán tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 Tải về
2021 04.06 Điều lệ sửa đổi lần 1 năm 2021 Tải về
2021 04.06 CBTT Nghị quyết bầu lại chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ TV HĐQT số 10/2021/BB-HĐQT Tải về
2021 04.06 CBTT Biên bản họp HĐQT số 10/2021/BB-HĐQT Tải về
2021 04.06 CBTT Nghị quyết & Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 Tải về
2021 03.06 CBTT Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Tải về
2021 26.05 CBTT Biên bản họp HĐQT số 09/2021/BB-HĐQT và Nghị quyết số 10/2021/NQ-HDQT V/v thay đổi nhân sự TGĐ Tải về
2021 18.05 SYLL và đơn ứng cử thành viên HĐQT ông Hồ Hoàng Lâm Tải về
2021 11.05 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021& Tài liệu họp Tải về
2021 11.05 CBTT Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT & Biên bản họp HĐQT SỐ 08/2021/BB-HĐQT Tải về
2021 05.05 CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Tải về
2021 13.04 CBTT Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 Tải về
2021 13.04 CBTT BCTC& Giải trình biến động LNST Quý 1 năm 2021 Tải về
2021 05.04 CBTT Biên bản họp HĐQT số 07/2021/BB-HĐQT Tải về
2021 10.03 CBTT Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT số 04/2021/BB-HĐQT & 05/2021/BB-HĐQT Tải về
2021 24.02 CBTT Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng kế toán Tải về
2021 24.02 Thông báo thay đổi người ủy quyền thực hiện CBTT Tải về
2021 22.02 CBTT Biên bản họp HĐQT SỐ 03/2021/BB-HĐQT Tải về
2021 29.01 Điều lệ năm 2021 Tải về
2021 29.01 Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2021 Tải về
2021 29.01 Biên bản Nghị quyết HĐQT năm 2021 Tải về
2020 26.01 CBTT BCTC đã được kiểm toán năm 2020 Tải về
2020 26.01 CBTT BC tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2020 Tải về
2021 12.01 Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN năm 2021 Tải về
2021 08.01 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2021 Tải về
2021 31.12 CBTT BCTC Qúy 4 năm 2020 Tải về
2020 30.09 CBTT BCTC Qúy 3 năm 2020 Tải về
2020 03.08 CBTT Báo cáo tài chính soát xét 30/06/2020 Tải về
2020 03.08 CBTT BC tỷ lệ an toàn tài chính soát xét 30/06/2020 Tải về
2020 30.06 CBTT BCTC Qúy 2 năm 2020 Tải về
2020 19.06 Kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2020 Tải về
2020 26.05 Thư mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2020 Tải về
2020 31.03 CBTT BCTC Quý 1 năm 2020 Tải về