Quản lý Quỹ đầu tư

Lập và quản lý các quỹ đầu tư nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư của khách hàng, bao gồm nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Đây là một trong các hoạt động mang tính chiến lược của Lighthouse Capital. Hiện tại chúng tôi đã tiến hành lập các Quỹ mở Trái phiếu và Quỹ Thành viên, và hướng tới các loại hình quỹ khác để đáp ứng toàn diện nhu cầu của khách hàng.

 

Quỹ LHBF

Lợi ích khi tham gia đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở tại Lighthouse Capital

TÍNH THANH KHOẢN
Chứng chỉ quỹ được Lighthouse Capital tổ chức giao dịch định kỳ tạo thanh khoản cho nhà đầu tư
TÍNH LINH HOẠT
Nhà đầu tư có thể bắt đầu đầu tư vào chứng chỉ quỹ tại Lighthouse Capital với giá trị đầu tư nhỏ
ĐỘI NGŨ CHUYÊN NGHIỆP
Đội ngũ nhân sự điều hành quỹ chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý quỹ.
RÕ RÀNG, MINH BẠCH
Chiến lược đầu tư, các thông tin về đầu tư của quỹ được công bố đến nhà đầu tư theo định kỳ và yêu cầu, đảm bảo tính minh bạch trong quá trình hoạt động của quỹ