Đầu tư là sử dụng nguồn lực ở hiện tại như: tài chính, vật chất, lao động, trí tuệ, thời gian,… để đạt được lợi nhuận và lợi ích kinh tế trong tương lai so với nguồn lực đã bỏ ra. Đầu tư giúp đảm bảo an toàn về tài chính của chính mình, giúp gia tăng tài sản và tạo ra nguồn thu nhập thụ động.

Vậy đầu tư như thế nào để mang lại hiệu quả?

Thứ nhất: Cần xác định rõ mục tiêu đầu tư muốn đạt được mục đích gì khi thực hiện khoản đầu tư này (vốn khởi nghiệp, nghỉ hưu trong an nhàn,…) từ đó sẽ xác định được thời gian mà mình cần để thực hiện.

Thứ hai: Thời gian đầu tư chính là khoảng thời gian có thể chờ đợi khoản đầu tư tăng trưởng sinh ra lợi nhuận. Nếu thời gian kế hoạch đầu tư đủ lâu và tiền lãi được tái đầu tư, thì hiệu quả của lãi kép sẽ được thể hiện rõ. Ví dụ: với mong muốn bản thân được nghỉ hưu trong an nhàn, có thể tạo cho mình một kế hoạch đầu tư dài hạn và mang tính kỉ luật thì chứng chỉ quỹ là một sản phẩm phù hợp đem lại mức sinh lời cao hơn tiền gửi tiết kiệm.

Thứ ba: Khẩu vị rủi ro là khả năng có thể chấp nhận được lỗ trong ngắn hạn để đạt được lợi nhuận cao trong dài hạn. Lợi nhuận tỉ lệ thuận với rủi ro, lợi nhuận càng lớn thì tỉ lệ rủi ro cũng càng cao. Tùy vào khẩu vị rủi ro của quý khách có thể chọn sản phẩm đầu tư phù hợp trong lớp tài sản của thị trường.

Những lưu ý khi đầu tư: