Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
THẮP SÁNG CƠ HỘI - VỮNG CHẮC TƯƠNG LAI

BẠN ĐANG TÌM KIẾM GÌ?

1. Các quỹ đầu tư từ Lighthouse Capital

2. Công cụ hỗ trợ nhà đầu tư

3. Hướng dẫn tham gia đầu tư tại Lighthouse Capital

4. Kiến thức quỹ đầu tư

5. Tin tức

SẢN PHẨM & DỊCH VỤTỪ LIGHTHOUSE CAPITAL

Quỹ LHBF
NAV/CCQ 10.000 VNĐ
0%

An toàn – linh hoạt – lợi nhuận theo dự kiến

Thời gian Từ đầu năm 1 năm 3 năm 5 năm
Lợi nhuận 9,9% 9,9% 32,7% 60,3%
Chọn thời gian