Sản phẩm – Dịch vụ

Lighthouse Capital với sự am hiểu thị trường tài chính cũng như đạt được sự chuyên nghiệp, năng động và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, hiện đang cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm và dịch vụ như sau:

Quỹ LHBF
NAV/CCQ 13,087.88 VNĐ
6.09%

Lợi nhuận kỳ vọng

Thời gian So với đầu năm (YTD) 1 năm 3 năm (*) 5 năm (*)
Lợi nhuận 6.09% 23.39% 35.3% 63.4%
Quỹ LHCDF
NAV 10.030,51 VNĐ
0.31%

Lợi nhuận kỳ vọng 

Thời gian Từ khi thành lập 1 năm (*) 2 năm (*) 5 năm (*)
Lợi nhuận 0,31% 14% 30% 92,5%

Quản lý Quỹ đầu tư

Lập và quản lý các quỹ đầu tư nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư của khách hàng, bao gồm nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Đây là một trong các hoạt động mang tính chiến lược của Lighthouse Capital. Hiện tại chúng tôi đã tiến hành lập các Quỹ mở Trái phiếu và Quỹ Thành viên, và hướng tới các loại hình quỹ khác để đáp ứng toàn diện nhu cầu của khách hàng.   Quỹ LHBF Quỹ LHCDF

Quản lý Danh mục đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư (Ủy thác đầu tư) là một nghiệp vụ chuyên biệt của Lighthouse Capital, trong đó nhà đầu tư tiến hành ủy thác vốn bằng tiền hoặc bằng tài sản cho Lighthouse Capital thực hiện đầu tư và quản lý tài sản theo mục tiêu giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và đạt được mục tiêu tài chính đã đề ra.

Tư vấn đầu tư

Hãy để Lighthouse là nơi giúp bạn trở thành nhà đầu tư thông minh với lợi nhuận hàng tháng. Nắm bắt cơ hội gia nhập ngay hôm nay nhé.