Chứng chỉ quỹ là một dạng đầu tư đang phổ biến nhất hiện nay. Vậy chứng chỉ quỹ là gì? Làm thế nào để tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ trong thị trường chứng khoán? Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Chứng chỉ quỹ là gì?

Chứng chỉ quỹ (CCQ) là một sản phẩm thể hiện quyền cơ bản của nhà đầu tư đối với phần vốn góp mà mình đã đóng góp trong quỹ mở. Loại chứng khoán này chứng minh rằng nhà đầu tư đồng ý góp vốn để hình thành quỹ đại chúng của các công ty quản lý quỹ trên thị trường.

Cũng theo điều 4, luật chứng khoán 2019: Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

Tìm hiểu về chứng chỉ quỹ
Về bản chất, các quỹ đầu tư được thành lập với vai trò luân chuyển dòng tiền trong thị trường. Những người có tiền nhàn rỗi sẽ góp vốn hình thành quỹ đầu tư. Tiền trong quỹ được dùng để đầu tư vào các sản phẩm trên thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư được giữ một bằng chứng chính là những chứng chỉ quỹ để xác định phần vốn góp của mình, cũng như từ đó nhận lại khoản lợi nhuận phù hợp.

Thông thường các quỹ đầu tư sẽ không tập trung lựa chọn một sản phẩm duy nhất trên thị trường chứng khoán. Với nguyên tắc không để tất cả trứng vào cùng một giỏ, quỹ đầu tư sẽ đa dạng hóa đầu tư vào chứng khoán và các danh mục khác nhau. Việc này nhằm mục đích phân tán rủi ro, đảm bảo mang lại lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư.

Đối với quỹ đầu tư đại chúng nói chung, các quỹ đầu tư khác nói riêng, nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư như thế nào. Tất cả các quyết định đều được thực hiện bởi các công ty quản lý quỹ.

Việc thành lập các công ty quản lý chứng chỉ quỹ trên thị trường đều được sự chấp thuận của pháp luật nhà nước. Cho nên không có chuyện tiền của nhà đầu tư bị sử dụng cho mục đích không rõ ràng.

ĐẦU TƯ CHỨNG CHỈ QUỸ LÀ GÌ

Đầu tư chứng chỉ quỹ nghĩa là Nhà đầu tư dùng tiền của mình, góp vốn hình thành nên quỹ đầu tư đại chúng (gọi tắt là quỹ mở). Sau đó nhận lại một chứng chỉ gọi là chứng chỉ quỹ làm bằng chứng rằng nhà đầu tư đã góp vốn vào quỹ. Đồng thời, khi quỹ đầu tư có lợi nhuận sẽ tiến hành chia số tiền này tương ứng với số tiền đã đóng góp ban đầu theo quy định.

Tiếp theo, nguyên tắc hoạt động của quỹ đầu tư chính là: đa dạng hóa kênh đầu tư, không tập trung vào một sản phẩm duy nhất. Từ đó đảm bảo khả năng sinh lợi cũng như giảm thiểu rủi ro ở mức tối đa. Mang lại cảm giác an toàn cho các nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán trên thế giới nói chung, tại Việt Nam nói riêng có đa dạng các sản phẩm đầu tư. Mặc dù vậy, chủ yếu vẫn là sản phẩm cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ. Làm cách nào để phân biệt cụ thể những sản phẩm này cũng như tìm được quyết định đầu tư đúng đắn?

CHỨNG CHỈ QUỸ VỚI CỔ PHIẾU
Nếu cổ phiếu được phát hành nhằm mục đích huy động vốn của một công ty kinh doanh một ngành nghề cụ thể nào đó, thì chứng chỉ quỹ lại là phương tiện để thành lập một quỹ đầu tư chứng khoán tại các công ty quản lý quỹ.

Tiếp theo, người sở hữu chứng chỉ quỹ không có quyền quyết định biểu quyết cũng như quản lý trong công ty quản lý quỹ. Ngược lại, người nắm giữ cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết và quản lý hoạt động của công ty. Họ có thể tác động đến quyết định đầu tư của công ty.

Thứ ba, việc nắm giữ cổ phiếu yêu cầu nhà đầu tư phải có kiến thức và tư duy về chứng khoán. Bởi mọi quyết định mua, bán hay giữ lại cổ phiếu đề do chính nhà đầu tư thực hiện. Thua lỗ hay lợi nhuận đều tự bản thân họ quyết định. Trong khi đó, nắm giữ chứng chỉ quỹ chỉ cần góp vốn vào, còn đầu tư như thế nào, bằng cách nào sẽ do công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm.

Nhà đầu tư chỉ cần quan tâm lợi nhuận mình sẽ nhận được tương ứng với số tiền đã góp nếu kết quả đầu tư là có lời.

CHỨNG CHỈ QUỸ VỚI TRÁI PHIẾU
Trái phiếu như một loại giấy nợ chứng minh rằng, doanh nghiệp phát hành ra nó đang thiếu nhà đầu tư một khoản tiền bằng số vốn bỏ ra để mua trái phiếu. Đối với sản phẩm này, hầu hết đều áp dụng mức lãi suất theo quy định của pháp luật cũng như biến động lãi suất trên thị trường. Doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán lãi cho nhà đầu tư theo định kỳ quy định trên trái phiếu. Đồng thời hoàn trả vốn gốc khi đến ngày đáo hạn trái phiếu.

So với cổ phiếu, trái phiếu cho phép nhà đầu tư nhận được tiền lãi cố định, không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty. Nếu công ty phá sản thì người sở hữu trái phiếu sẽ được bồi thường trước. So với chứng chỉ quỹ, trái phiếu có sự biến động giá trên thị trường rất lớn. Việc trao đổi mua bán cũng thanh khoản hơn.

Tuy nhiên, lợi nhuận của nhà đầu tư khi nắm giữ trái phiếu vẫn bị phụ thuộc vào quyết định của chính họ. Ra quyết định sai thì sẽ thua lỗ. Còn người nắm giữ chứng chỉ quỹ thì không cần phải tư duy, nghiên cứu lo lắng về quyết định đầu tư.

Tóm lại thì cả ba sản phẩm cổ phiếu, trái phiếu cũng như chứng chỉ quỹ đều có những mặt lợi, hại khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn là người có vốn nhàn rỗi, muốn dùng số tiền đó để đầu tư kiếm thêm tiền. Nhưng bản thân lại không có kinh nghiệm tham gia vào thị trường chứng khoán. Lời khuyên đúng nhất là hãy lựa chọn sản phẩm chứng chỉ quỹ.