THÔNG BÁO

Triển khai hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến LiMO

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse (LHC) xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Quý Nhà đầu tư trong suốt thời gian vừa qua!

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ, kể từ ngày 17/04/2023, LHC chính thức triển khai hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến – LiMO cho Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF).

Việc triển khai hệ thống LiMO sẽ mang lại cho Quý Nhà đầu tư những trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng, an toàn cũng như sự chủ động, linh hoạt, giao dịch mọi lúc mọi nơi trong nhu cầu đầu tư, tích lũy.

Quý Nhà đầu tư vui lòng truy cập địa chỉ: https://limo.lighthousecapital.com.vn/home để thực hiện đăng ký/đăng nhập hệ thống LiMO.

Để nắm rõ hơn về thao tác và tính năng của hệ thống, vui lòng xem thêm tài liệu Hướng dẫn sử dụng hệ thống LiMO được đăng tải tại đây.

Trân trọng cảm ơn./.