THÔNG BÁO
Bổ sung đại lý phân phối cho Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse (LHC) xin trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF) về việc bổ sung 02 (hai) đại lý phân phối cho Quỹ LHBF là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse và Công ty Cổ phần Fincorp kể từ ngày 17/04/2023.
Chi tiết Nhà đầu tư vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

230413_Thong bao v.v bo sung DLPP_Gui Nha dau tu