Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse trân trọng thông báo về đợt chào bán ra công chúng (IPO) của Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse (LHCDF), như sau:

– Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse

– Loại hình Quỹ: Quỹ mở

– Thời gian IPO: từ ngày 25/3/2024 đến ngày 09/5/2024 (Thời gian này có thể kết thúc trước hạn nếu đáp ứng các điều kiện: tổng giá trị đăng ký mua tối thiểu là 50 tỷ đồng Việt Nam và có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ).

– Vốn điều lệ: dự kiến huy động tối thiểu 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng)

– Mệnh giá: 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ

– Giá phát hành: 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ

– Số lượng đăng ký tối thiểu: 10 chứng chỉ quỹ

Để thuận tiện cho việc đầu tư, Quý Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Hướng dẫn đăng ký mua IPO chứng chỉ quỹ LHCDF cùng các tài liệu liên quan tại đây:

1. Hướng dẫn đăng ký mua IPO chứng chỉ quỹ LHCDF

2. Hồ sơ đăng ký mua:  – Mẫu biểu 1a. Giấy đăng ký mở tài khoản cá nhân

                                              – Mẫu biểu 1b. Giấy đăng ký mở tài khoản tổ chức

                                              – Mẫu biểu 2. Phiếu lệnh mua

                                              – Mẫu biểu 3. Phiếu lấy ý kiến NĐT-IPO

4. Các tài liệu Quỹ:  – Điều lệ Quỹ LHCDF

                                       – Bản cáo bạch của Quỹ LHCDF

                                       – Bản cáo bạch tóm tắt của Quỹ LHCDF

Quý Nhà đầu tư có nhu cầu tư vấn chuyên sâu hơn về sản phẩm, vui lòng liên hệ với đội ngũ CSKH của chúng tôi tại:

Lighthouse Capital xin chân thành cảm ơn Quý Nhà đầu tư đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi để đồng hành cùng hành trình tích lũy và đầu tư của mình!