Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Lighthouse kính gửi đến Quý nhà đầu tư và đối tác lịch nghỉ Tết năm 2023 cụ thể như sau:

    1. Tết Dương lịch 2023:

  • Thời gian nghỉ: Thứ Hai ngày 02/01/2023 nghỉ bù theo Luật Lao động
  • Thời gian hoạt động trở lại: Thứ Ba, ngày 03/01/2023

    2. Tết Âm lịch 2023:

  • Thời gian nghỉ: Từ Thứ Sáu, ngày 20/01/2023 (ngày 29/12/2022 Âm lịch) đến hết Thứ Năm, ngày 26/01/2023 (mùng 5 Tết Âm lịch) nghỉ theo Luật Lao động.
  • Thời gian hoạt động trở lại: Thứ Sáu ngày 27/01/2023 (mùng 6 Tết Âm Lịch)

File đính kèm: 221228_TB nghỉ Tết