Thực hiện theo Điểm b Khoản 2 Điều 7 – Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Lighthouse công bố thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử (website) của công ty như sau:

Địa chỉ website cũ: https://omc.com.vn/
Địa chỉ website mới: https://lighthousecapital.com.vn/
-Thời điểm có hiệu lực của website mới: ngày 04 tháng 11 năm 2021

-Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của của công ty tại đường dẫn: https://omc.com.vn/tin-tuc/c1/ban-tin-omc.html

– Và thông tin điện tử mới của công ty tại đường dẫn: https://lighthousecapital.com.vn/quan-he-co-dong/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.