THÔNG BÁO

Bổ sung đại lý phân phối cho Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse (LHC) xin trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF) về việc chính thức bổ sung đại lý phân phối cho Quỹ LHBF là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) kể từ ngày 18/12/2023. Quý Nhà đầu tư vui lòng xem thông tin chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

231215_Thong bao v.v bo sung DLPP_VNSC by Finhay