Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ cho Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse (LHCDF) và Quý Nhà đầu tư về việc kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng chỉ Quỹ LHCDF ra công chúng, cụ thể như sau:

–    Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse

–    Tiếng Anh: Lighthouse Capital Dynamic Fund

–    Tên viết tắt: LHCDF

–    Loại hình Quỹ: Quỹ mở

–    Thời gian hoạt động: Không giới hạn

–    Mệnh giá: 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ

–    Giá phát hành: 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ

–    Ngày kết thúc chào bán: 09/5/2024

–    Ngày nhận đăng ký mua/ thanh toán cuối cùng: 16h00 ngày 09/5/2024, theo đó các lệnh mua và các khoản tiền thanh toán mua Chứng chỉ Quỹ LHCDF sau ngày này sẽ không được tiếp nhận.

Công ty sẽ hoàn tất thủ tục hồ sơ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xin cấp phép thành lập Quỹ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

240509_LHC_CV Thông báo kết thúc chào bán CCQ LHCDF