Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse công bố thông tin về Thông báo gia hạn thời hạn đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ LHBF tới ngày 12/12/2022. Vui lòng xem nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.

221202_CBTT_TB gia han thoi han DK mua CCQ LHBF