Quan hệ nhà đầu tư

Loại Quỹ
Năm
Loại báo cáo
NĂM NGÀY THÔNG TIN CÔNG BỐ CỦA TIÊU ĐỀ
2023 28.09 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 39 – 2023 (từ 21/9/2023 đến 27/9/2023) của Quỹ LHBF
2023 21.09 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 38 – 2023 (từ 14/9/2023 đến 20/9/2023) của Quỹ LHBF
2023 14.09 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 37 – 2023 (từ 07/9/2023 đến 13/9/2023) của Quỹ LHBF
2023 07.09 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 36 – 2023 (từ 31/8/2023 đến 06/9/2023) của Quỹ LHBF
2023 31.08 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 35 – 2023 (từ 24/8/2023 đến 30/8/2023) của Quỹ LHBF
2023 24.08 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 34 – 2023 (từ 17/8/2023 đến 23/8/2023) của Quỹ LHBF
2023 17.08 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 33 – 2023 (từ 10/8/2023 đến 16/8/2023) của Quỹ LHBF
2023 10.08 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 32 – 2023 (từ 03/8/2023 đến 09/8/2023) của Quỹ LHBF
2023 03.08 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 31 – 2023 (từ 27/7/2023 đến 02/8/2023) của Quỹ LHBF
2023 27.07 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 30 – 2023 (từ 20/7/2023 đến 26/7/2023) của Quỹ LHBF