Quan hệ nhà đầu tư

Loại Quỹ
Năm
Loại báo cáo
NĂM NGÀY THÔNG TIN CÔNG BỐ CỦA TIÊU ĐỀ
2023 23.03 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 12 – 2023 (từ 16/03/2023 đến 22/03/2023) của Quỹ LHBF
2023 16.03 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 11 – 2023 (từ 09/03/2023 đến 15/03/2023) của Quỹ LHBF
2023 09.03 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 10 – 2023 (từ 02/03/2023 đến 08/03/2023) của Quỹ LHBF
2023 02.03 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 9 – 2023 (từ 23/02/2023 đến 01/03/2023) của Quỹ LHBF
2023 23.02 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 8 – 2023 (từ 16/02/2023 đến 22/02/2023) của Quỹ LHBF
2023 16.02 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 7 – 2023 (từ 09/02/2023 đến 15/02/2023) của Quỹ LHBF
2023 09.02 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 6 – 2023 (từ 02/02/2023 đến 08/02/2023)
2023 30.01 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 4 – 2023 (từ 19/01/2023 đến 25/01/2023) của Quỹ LHBF
2023 19.01 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 3 – 2023 (từ 12/01/2023 đến 18/01/2023) của Quỹ LHBF
2023 12.01 Quỹ LHBF Công bố Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần 2 – 2023 (từ 05/01/2023 đến 11/01/2023) của Quỹ LHBF