QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Quản lý danh mục đầu tư (uỷ thác đầu tư) là một nghiệp vụ chuyên biệt của Lighthouse Capital, được cấp phép bởi Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước, theo đó nhà đầu tư uỷ thác vốn bằng tiền hoặc tài sản cho Lighthouse Capital thực hiện đầu tư và quản lý tài sản theo mục tiêu giúp khách hàng tiết kiệm thời gian

· Đội ngũ chuyên nghiệp: Tài sản được một công ty chuyên nghiệp trong việc quản lý tài sản quản lý;

· Danh mục đầu tư riêng biệt mang lại lợi nhuận ổn định: NĐT được tư vấn để lựa chọn sử dụng dịch vụ quản lý danh mục đầu tư phù hợp với đặc điểm nguồn vốn/tài sản, mục tiêu đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn, mức độ chấp nhận rủi ro nhằm tối ưu hóa đồng vốn;

· Giảm thiểu rủi ro, tiết kiêm thời gian chi phí: Tiết kiệm được thời gian và nguồn lực trong việc nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý sau đầu tư nhưng vẫn kiểm soát được các hoạt động đầu tư thông qua các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu.

Minh bạch: Lighthouse Capital cam kết thực hiện đầu tư cho nhà đầu tư một cách trung thực, minh bạch và rõ ràng.

· Đối tượng khách hàng: Tổ chức, cá nhân trong nước/ngoài nước

· Tài sản ủy thác: Có thể bằng tiền, chứng khoán

· Hình thức quản lý đầu tư: Theo chỉ định của chính Khách hàng hoặc trên cơ sở ủy quyền của Khách hàng cho Lighthouse Capital

· Đơn vị lưu ký tài sản ủy thác: Ngân hàng lưu ký BIDV

Nhà đầu tư có thể ủy thác bằng tiền hoặc tài sản cho Lighthouse Capital để đầu tư theo 2 phương thức ủy thác quản lý như sau:

· Quản lý Danh mục đầu tư (DMĐT) có chỉ định

· Quản lý Danh mục đầu tư (DMĐT) ủy thác toàn bộ

1. Quản lý danh mục đầu tư có chỉ định

Tùy theo yêu cầu của nhà đầu tư, Lighthouse Capital thực hiện nghiên cứu và đầu tư theo chỉ định của Nhà đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư là người quyết định về danh mục đầu tư, Lighthouse Capital chịu trách nhiệm thực hiện đầu tư, theo dõi sau đầu tư và báo cáo nhà đầu tư.

Đối với sản phẩm này, Lighthouse Capital cam kết thực hiện đầu tư theo chỉ định của nhà đầu tư một cách trung thực, minh bạch và vì lợi ích tối đa của nhà đầu tư. Lighthouse Capital thực hiện định giá danh mục đầu tư và lập báo cáo định kỳ giúp nhà đầu tư nắm rõ được tình hình danh mục, từ đó ra được quyết định đầu tư kịp thời và kiểm soát được rủi ro đối với khoản mục đầu tư.

 

2. Quản lý danh mục đầu tư ủy thác toàn bộ

Lighthouse Capital được quyền tự quyết và thực hiện các cơ hội đầu tư tùy theo yêu cầu về mục tiêu đầu tư, khẩu vị rủi ro, yêu cầu thanh toán và lợi nhuận kỳ vọng của từng nhà đầu tư. Nhà đầu tư ủy thác toàn bộ cho Lighthouse Capital quản lý danh mục đầu tư, bao gồm việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, đề xuất đầu tư, tiến hành đầu tư, quản lý sau đầu tư và báo cáo đầu tư.

Đối với sản phẩm này, nhà đầu tư đưa ra các tiêu chí đầu tư. Dựa trên đó, Lighthouse Capital sẽ xây dựng danh mục đầu tư nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư, đồng thời vẫn kiểm soát được rủi ro theo các tiêu chí về rủi ro của nhà đầu tư.

Lighthouse Capital có thể xây dựng nhiều loại hình danh mục đầu tư đáp ứng các yêu cầu khác nhau của nhà đầu tư như danh mục đầu tư lợi suất cố định, danh mục đầu tư cân bằng, danh mục đầu tư tăng trưởng.

1. Nhà đầu tư ký hợp đồng quản lý danh mục với Lighthouse Capital

2. Nộp tiền vào tài khoản ủy thác riêng của Nhà đầu tư tại ngân hàng giám sát BIDV

3. Lighthouse Capital thực hiện theo chiến lược đầu tư và báo cáo kết quả cho Nhà đầu tư hàng tháng qua Email hoặc Website

· Mức phí cạnh tranh

· Phí lưu ký, phí giao dịch trả cho Ngân hàng lưu ký hàng tháng

· Phí chuyển nhượng trả cho tổ chức phát hành (nếu có) 

· Phí môi giới (nếu có) và các loại phí dịch vụ khác

 

– TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Lighthouse Capital sở hữu đội ngũ chuyên viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Căn cứ vào khẩu vị rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của từng khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra những tư vấn để hạn chế rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận.

Lighthouse Capital sẽ tư vấn cho khách hàng về: các quy định, chính sách và vận hành của thị trường chứng khoán; chính sách đầu tư và chiến thuật giao dịch, bao gồm:

      – Lập và phân bổ vốn đầu tư; loại tài sản đầu tư và phương thức xác định giá trị tài sản;

      – Tư vấn quản lý danh mục đầu tư

      – Tư vấn chính sách quản trị rủi ro trong quá trình đầu tư

      – Thời điểm thực hiện, số lượng, mức giá phù hợp với mục tiêu, chính sách đầu tư, mức chấp nhận rủi ro của khách hàng;

      – Lập các báo cáo đầu tư chuyên sâu theo yêu cầu của khách hàng.