Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse công bố thông tin về Thông báo gia hạn thời hạn đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ LHBF tới ngày 05/12/2022. Vui lòng xem nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.
221115_CBTT TB gia han thoi han dang ky ma CCQ_Signed (1)